Профил на купувача

Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

__________________________________________________________________________________

Към старата версия на страницата
__________________________________________________________________________________

Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 24.07.2017.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 25.05.2015.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ИФТТ – БАН от 01.10.2014.