Патенти

ИЗДАДЕНИ ПАТЕНТИ

 • ЖЕЛЯЗО-БАЗИРАН СВРЪХПРОВОДИМ МАТЕРИАЛ с автори: Николай Балчев, Елена Назърова, Константин Ненков, Кръстьо Бучков, Даниела Ковачева, Антон Захариев, Gunter Fuchs, 14.11.2018 г.
 • СЪСТАВ НА АКТИВНА МАСА НА ЦИНКОВ ЕЛЕКТРОД ЗА АЛКАЛНИ ЗАРЕЖДАЕМИ БАТЕРИИ с автори: Ангелина Стоянова-Иванова, Даниела Ковачева, Лозан Стоянов, Младен Младенов, Райчо Райчев, Станимира Терзиева, 28.08.2018 г.
 • ЛАЗЕРНА ТРЪБА ЗА ИНФРАЧЕРВЕН СТРОНЦИЕВ ЛАЗЕР С ПАРИ НА СТРОНЦИЕВ ХАЛОГЕНИД с автори: Красимир Темелков, Николай Вучков, 28.05.2018 г.
 • МЕТОД И ЙОНИЗАЦИОНЕН ДЕТЕКТОР ЗА АНАЛИЗ НА ПРИМЕСИ В ГАЗОВЕ с автори: Анатолий А. Кудрявцив, Маргарита Стефанова, Петко Праматаров, 30.11.2017 г.
 • МЕТАЛ-ИЗОЛАТОР-СИЛИЦИЙ СТРУКТУРИ ЗА ДЕТЕКТОРИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, СЪСЪРЖАЩИ СИЛИЦИЕВИ НАНОКРИСТАЛИ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ с автори: Бенджамин Салас, Дианка Нешева-Славова, Емил Манолов, Кирил Крежов, Марио Куриел-Алварес, Никола Недев, Румен Недев, 30.11.2016 г.
 • МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИНА И ДРУГИ НАПИТКИ с автори: Александър Г. Петров, Максим Томилин, Олег Барсуков, Станимира Найденова, 31.08.2012 г.
 • ЛАЗЕРНА ТРЪБА ЗА ИНФРАЧЕРВЕН СТРОНЦИЕВ ЛАЗЕР С ПАРИ НА СТРОНЦИЕВ ХАЛОГЕНИД с автори: Красимир Темелков, Николай Вучков, Никола Съботинов, 31.08.2012 г.
 • ТРИКОМПОНЕНТНО СТЪКЛО ПРИТЕЖАВАЩО НЕЛИНЕЙНИ ОПТИЧНИ СВОЙСТВА с автори: Hitoki Yoneda, Борис Шивачев, Тодор Петров, 30.06.2011 г.
 • МЕТАЛ – ИЗОЛАТОР – СИЛИЦИЙ СТРУКТУРИ, СЪДЪРЖАЩИ СИЛИЦИЕВИ НАНОЧАСТИЦИ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ с автори: Rudolf Bruggemann, Sebastian Meier, Диана Нешева-Славова, Емил Манолов, Зелма Леви, Ирена Бинева, Никола Недев, 30.07.2010 г.
 • ТРЪБА ЗА КУХОКАТОДЕН ЛАЗЕР С РАЗПРАШВАНЕ НА КАТОДА с автори: Никола Съботинов, Дияна Михайлова, Маргарита Грозева, 31.12.2009 г.
 • ЛАЗЕРНА ТРЪБА ЗА УЛТРАВИОЛЕТОВ МЕДЕН ЛАЗЕР с автори: Красимир Темелков, Никола Съботинов, Николай Вучков, Петър Захариев, 31.07.2006 г.
 • УЛТРАВИОЛЕТОВ ЙОНЕН ЗЛАТЕН ЛАЗЕР с автори: Никола Съботинов, Тодор Петров, 30.04.2005 г.
 • ГАЗОВ МЕДЕН ЛАЗЕР с автор: Никола Съботинов, 30.09.2003 г.
 • ГАЗОВ ЛАЗЕР С ПАРИ НА ХАЛОГЕНИДИ НА МЕДТА с автори: Никола Съботинов, Красимир Димитров, 30.09.2003 г.

 

ЗАЯВКИ ЗА ПАТЕНТИ

 • БЕЗКОНТАКТНО ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ И ДИАМЕТЪРА НА КАПКИ МЪГЛА, ПОСРЕДСТВОМ ГРАВИТАЦИОННО СЕПАРИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛИ с автори: Огнян Иванов, Jose Perez Diaz Luis, Петър Тодоров, номер на заявка: 112602, 20.10.2017 г.
 • ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЧИСТВАЩИТЕ СВОЙСТВА НА МЪГЛА, ПОСРЕДСТВОМ СЕНЗОР, РАБОТЕЩ НА БАЗАТА НА ЛАЗЕРНО ИНДУЦИРАН ФОТО-ЗАРЯДЕН ЕФЕКТ, ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛИ с автори: Огнян Иванов, Jose Perez Diaz Luis, Петър Тодоров, номер на заявка: 112601, 20.10.2017 г.
 • БЕЗКОНТАКТНО ДЕТЕКТИРАНЕ НА ФАЗОВИ ПРЕХОДИ В ТЕЧНО-КРИСТАЛНИ СРЕДИ ПОСРЕДСТВОМ ЛАЗЕРНО ИНДУЦИРАН ПОВЪРХНОСТЕН ФОТО-ЗАРЯДОВ ЕФЕКТ ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛ с автори: Огнян Иванов, Харитюн Нарадикян, Jose Perez Diaz Luis, номер на заявка: 112488, 13.04.2017 г.
 • МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАГА НА АБЛАЦИЯ НА ТВЪРДОТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ с автори: Огнян Иванов, Валентин Михайлов, Стефан Каратодоров, Jose Luis Perez Diaz, номер на заявка: 112446, 24.01.2017 г.
 • МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА АТМОСФЕРНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО с автори: Иван Ангелов, Димо Астаджов, Марин Господинов, номер на заявка: 112379, 13.09.2016 г.
 • МЕТОД И УСТРОЙСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КИНЕМАТИЧНИЯ ВИСКОЗИТЕТ И МАСОВАТА ПЛЪТНОСТ НА АЕРОЗОЛИ с автори: Йордан Маринов, Красимир Дамов, Антон Антонов, Марио Илиев, номер на заявка: 112345, 26.07.2016 г.
 • МЕТОД ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА НАНОСТРУКТУРИРАНИ НЕМАТИЧНИ ТЕЧНИ КРИСТАЛИ с автори: Лидия Попова, Йордан Маринов, Александър Г. Петров, номер на заявка: 112325, 23.06.2016 г.
 • МЕТОД И СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ НА МИКРО- И НАНОЧАСТИЦИ ВЪРХУ ПРОЗРАЧНИ СРЕДИ с автор: Красимир Димитров, номер на заявка: 112318, 09.06.2016 г.
 • КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ И МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО МУ с автори: Ангелина Стоянова-Иванова, Станимира Терзиева, Благой Благоев, Стела Георгиева-Кискинова, Даниела Ковачева, номер на заявка: 112311, 20.05.2016 г.
 • МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОДВИЖНО ЕЛЕКТРОННО КОПИЕ НА ПЕЧАТЕН ИЛИ РЪКОПИСЕН МАТЕРИАЛ с автор: Ганка Камишева, номер на заявка: 112181, 17.12.2015 г.
 • СТРУКТУРА ЗА ПОВЪРХНОСТНО-УСИЛЕНО РАМАНОВО РАЗСЕЙВАНЕ И МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО Й с автори: Емил Влахов, Виктор Иванов, Ion Nikolae-Mihailescu, Carmen Ristoriu, номер на заявка: 112167, 04.12.2015 г.
 • МЕТОД ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СВРЪХХИДРОФОБНИ ПОКРИТИЯ ОТ ВЪГЛЕРОДНИ НАНОЧАСТИЦИ с автори: Иван Аврамов, Екатерина Радева, Карекин Есмерян, номер на заявка: 112063, 24.07.2015 г.