Учен от Института по физика на твърдото тяло с награда за изследвания от Фондация W. M. Keck

Проф. дфн Пламен Христов Иванов от Института по физика на твърдото тяло към БАН, който в момента работи в Департамента по физика на Бостънския университет в САЩ, е спечелил награда от 1 млн. долара на Фондация W. M. Keck за провеждане на изследвания в областта на теорията и количествения анализ на мрежовата интеграция и координация на функциите на отделните органи и системи в човешкия организъм.
Планираните изследвания ще бъдат извършени на основата на статистическата и математическа физика, на неврологията и физиологията, на приложната математика и биомедицинско инженерство. Тяхната с цел е да се развият аналитични инструменти за количествена оценка на начина, по който органите и системите си взаимодействат динамично като една мрежа и как това води до различни физиологични състояния, както при здрави, така и при болни хора. С този интегративен подход ще бъдат положени основите на едно ново направление – мрежова физиология, което ще се фокусира върху разбирането на физиологичните функции и условия за тяхното възникване и върху общото поведение в резултат от динамичните взаимодействия между различните системи с преходни характеристики.
Проф. Иванов е възпитаник на Физическия факултет на Софийския университет и е носител на националната награда „Питагор“ през 2014 г. за съществени интердисциплинарни постижения. Той и екипът му вместо да проследяват връзките от молекулярно ниво до ниво на органи, какъвто е традиционния вертикален подход във физиологичните изследвания, ще анализират хоризонталната интеграция в отделни органи или системи посредством изходящите от тях сигнали. С този нов метод те планират да разработят първия атлас на динамичните взаимодействия и системите в човешкия организъм .
Тяхната изследователска програма би имала значителен принос, тъй като за първи път чрез нея могат да се определят основните механизми, които управляват взаимодействията между органите в единна система и техните изменения при различните физиологични състояния. Тя може да доведе до създаването на уреди за контрол на интензивното лечение от следващо поколение и до по-всеобхватна оценка на ефекта от използваните лекарства на основата на информацията, получена от мрежовите взаимодействието на човешките органи.
Фондация W. M. Keck финансира изследвания, които са нови, с потенциал за създаване на нови парадигми, технологии и открития за спасяване на човешки живот, предоставят иновативни решения и разширяват разбирането за света.

Институтски семинар – 9 Декември 2014 г.

На 9 декември 2014 г. от 11:00 ч. в зала 300 на Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Новият FT-IR спектрофотометър VERTEX 70 (Bruker Optics) в ИФТТ
Преимущества и особености. Възможности. Модули

Лектор: Michael Huber
от Bruker Optics

Институтски семинар – 5 декември 2014 г.

На 5-ти декември 2014 г. от 11:00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН ще се проведе семинар, на който

д-р Ян ван Дайк
от Техническия Университет Айндховен – Холандия

ще изнесе лекция на тема:
Challenges in Simulating Contemporary Plasma Sources

Техническият Университет Айндховен е партньор на ИФТТ по проекта ИНЕРА и посещението на д-р Ян ван Дайк се осъществява по Работен пакет 3 „Мобилност и обмен на знания“. Той ще бъде гост на ИФТТ за периода 02 – 06 декември 2014 г.

Поканват се всички интересуващи се.

Институтски семинар – 4 декември 2014 г.

На 4 декември (четвъртък) 2014 г. от 11:00 часа в зала 300 на Института по
физика на твърдото тяло – БАН ще се състои семинар, на който

д-р Пенка Терзийска
Сътрудник на проекта ИНЕРА по 7РП

ще изнесе доклад на тема:
Characterization of III-Nitride films and nanowires grown by
MEAglow (Migration Enhanced Afterglow) MOCVD

Experimental results on InN nanowires growth and characterization will be presented. Products are grown
by MEAglow technique which is a low temperature migration enhanced chemical vapour deposition
technique for growth of group III – Nitrides, where nitrogen plasma is used as a source of active nitrogen.
Self-catalytic growth is demonstrated. The nanowires are about 2μm long and are terminated with In-metal
droplet on top. Selective area growth of vertically oriented nanorods and an experimental evidence for the
nucleation and the growth mechanism will also be presented. Results from X-Ray diffraction, SEM and
TEM structural characterization will be presented.

Поканват се всички интересуващи се.

От Ръководството на семинара

Зимен семинар на младите учени 12-14.12.2014

Ann_17_ZimenSeminar

Дни на отворените врати в Института по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките

Институтът по физика на твърдото тяло при Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) отбелязва 42-та годишнина от своето създаване с Дни на отворените врати на 16 и 17 октомври 2014 г. Лабораториите към осемте направления на Института, музеят по физика, кабинетът на академик Георги Наджаков, който в навечерието на 24 май бе обявен за историческо място от Европейското физическо дружество, и Центърът за изследване на физични свойства на материали, повърхности и структури ще бъдат отворени за посещение от ученици, студенти и граждани от 10:30 до 16 часа.

Целта на инициативата е да се запознае българската общественост с практическото приложение на извършваните в Института изследователски дейности и работата му за създаване на модерен център по нанотехнологии в рамките на Европейския Проект ИНЕРА.

Посетителите ще имат възможността да разгледат оборудването, с което разполагат учените в ИФТТ, работещи в областите: получаване и анализ на наноматериали; микроелектроника, акустоелектроника, свръхпроводимост и оптоелектроника; лазерни технологии с приложение в медицината, археометрията и за структуриране на наноматериали; биофизика и др. Те ще могат да се запознаят с развитието на физиката в България при посещението си в музея, да видят един привлекателен постамент, свидетелстващ за едно от най-важните събития в историята на българската физическа наука – откриването на фотоелектретите и да попаднат в творческия свят на първия български откривател, академик Наджаков.

В зала 300 на ИФТТ учени от Института ще изнесат лекции, в които ще представят научните постижения от различни сфери на нанофизиката и нейните приложения. Заинтересованите посетители ще получат подробна информация за проекта ИНЕРА и ще могат да участват в дискусии по актуални научни теми.

Дните на отворените врати ще бъдат открити на 16 октомври, в 10:30 ч., в зала 300 на ИФТТ с адрес: бул. “Цариградско шосе” №72 (Комплекс №2 на БАН – 7-ми километър), а организираните обиколки ще започват от 11 и от 14 ч. Лекциите ще бъдат представени от 11:00 ч.