Връзки с обществеността

доц. д-р Радостина Камбурова
Tel.: (+359 2) 9795785
E-mail: krad@issp.bas.bg