Сътрудничество

Институтът работи по договори, финансирани от Европейския съюз и НАТО, както и по двустранни спогодби за съвместни изследвания с университети и институти от Германия, Франция, Италия, САЩ, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Гърция, Русия, Полша, Унгария, Румъния и др. ИФТТ участва активно в изследванията провеждани в Международната лаборатория за силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав, както и в Международните центрове в Дубна, Триест и Росендорф.

На всеки две години, от 1980 г. насам, ИФТТ организира международна школа-симпозиум по съвременни проблеми на физиката на кондензираната материя “ISCMP”.

Двустранни спогодби

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), София
Европейски политехнически университет (ЕПУ), Перник
Югозападен университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ), Благоевград
Университет по хранителни технологии (УХТ), Пловдив
Владимирский государственный университет (ВлГУ), Владимир, Русия
Ивановский государственный университет (ИвГУ), Иваново, Русия
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), Пловдив
Институт по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС – БАН), София
Медицински университет, Факултет по дентална медицина, катедра по Оптодонтия, София
Инстит по електроника (ИЕ – БАН), София
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), София
Нов български университет (НБУ), София
„Оптикс“ АД, София
„Холдинг Кимкооп“ ООД, София
„ИБФотоника“ ЕООД, София
„Милкотроник“ ООД, София
„Оптеко и партньори“ ООД, София
„ЕФЕКТ09“ ООД, Горна Оряховица
Факултет по приложна математика и информатика, Технически университет (ТУ) – София
D. Mendeleev University of Chemical Technology, Moscow, Russia
Department of Applied Physics, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, The Netherlands
Department of Physics, University of Calabria Rende, Calabria Rende, Italy
National Institute for Laser, Plasma and Radiations Physics, Bucharest, Romania
University of Applied Sciences Bielefeld, Bielefeld, Germany
Bielefeld Institute for Applied Materials Research (BlfAM), Bielefeld, Germany
Centre for Energy Research – HAS, Budapest, Hungary
Div. Solid State Physics, Department of Engineering, Uppsala University, Uppsala, Sweden
The College of Science, National Chiao Tung University, Chiao Tung, Taiwan
University of West Bohemia in Pilsen, New Technology – Research Centre, Pilsen, Czech Republic