Помощни звена

Молекулярна епитаксия доц. д-р Генчо Минчев
Teл.: (+359 2) 979 5683,
(+359 2) 979 5775
E-mail: mbe@issp.bas.bg

Оптична работилница Лина Тодорова
Teл.: (+359 2) 979 5720

Стъклодувна работилница Иван Ангелов
Teл.: (+359 2) 979 5783