Администрация

  Директор: доц. д-р Екатерина Йорданова
Teл.: 875 80 61, 9795 757
E-mail: eiordanova (at) issp.bas.bg
  Заместник директор: проф. дфн Албена Паскалева
Teл.: 979 5742
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg
  Научен секретар: доц. д-р Кръстьо Бучков
Tel.: 979 5793
E-mail: buchkov@issp.bas.bg
  Председател на научния съвет: xxx
Tел.: 979 5686
E-mail: xxx@issp.bas.bg
  Aдминистративен директор: Даниел Илиев
Tел.: 974 60 52, 9795 700
E-mail: diliev@issp.bas.bg
  Технически секретар: Инж. Любомила ДЕДИНСКА
Tел.: 875 80 61, 9795 758
E-mail: buba@issp.bas.bg
  Главен счетоводител: Eлеонора ПОПОВА
Tел.: 875 50 59, 9795 744
E-mail: nora@issp.bas.bg
  Човешки ресурси: Инж. Ирина ВЕЛКОВА
Tел.: 877 34 92, 9795 780
E-mail: velkova@issp.bas.bg
Деловодство: Мариела Виденова
Tel.: (+359 2) 979 5776
E-mail: office@issp.bas.bg