49 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО

Четири поредни години Институтът по физика на твърдото тяло отбелязва годишнината от своето създаване с изложба. Тази година тя представя развитието и постиженията на учените от Лаборатория „Оптика и спектроскопия”.