Оптика и спектроскопия

Научни области: Линейна и нелинейна оптика и спектроскопия; Оптика и спектроскопия на термотропни течни кристали и други анизотропни среди; Интегрална оптика; Холографски дифракционни решетки; Влакнеста оптика; Раманова спектроскопия; Многослойна и тънкослойна оптика; Теоретични методи в оптиката, спектроскопията и квантовата оптика

Ръководител: доц. д-р Тихомир Колев Тенев

Членове:
проф. дфзн Красимир Панайотов Панайотов
доц. д-р Андрей Кирилов Ангелов
доц. д-р Андрей Ценов Андреев
доц. д-р Благовеста Събева Зафирова
доц. д-р Бойко Павлов Катранчев
доц. д-р Георги Бориславов Хаджихристов
доц. д-р Елка Иванова Караколева
доц. д-р Красимира Тодорова Антонова
доц. д-р Любомир Владимиров Цонев
доц. д-р Мариана Кънчева Кънева
доц. д-р Светлен Христов Тончев
гл. ас. д-р Илко Кирилов Милушев
гл. ас. д-р Харитюн Маркар Нарадикян
физик Елена Кристиянова Стоянова
техн. изпълнител Мария Илиева Молерова
технолог Юрий Кирилов Сарафов
технолог Янка Ангелова Велкова

Докторанти:

Асоциирани членове:
Проф. Дфзн Светослав Рашев Славов
Проф. Дфзн Минко Първанов Петров
Доц. д-р Таня Цветкова
Доц. д-р Румяна Пеева
Доц. д-р Иван Дозов
Доц. д-р Димитър Ангелов
Доц. д-р Георги Дянков
Доц. д-р Елена Видалова-Ангелова

url: http://os.issp.bas.bg