Лазери с метални пари

Научни области
Изследване и разработване на нови лазерени източници и тяхното прилагане, нелинейна оптика, физика на плазмата, изследвания върху лазерно индуцирана плазма (LIBS), Археометрия, Фемтосекундни лазери и приложения.

Ръководител:
доц. д-р Тодор Стефанов Петров

Членове:
доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева
доц. д-р Димо Николов Астаджов
доц. д-р Красимир Ангелов Темелков
доц. д-р Петър Василев Захариев
гл. ас. д-р Красимир Димитров Димитров
гл. ас. д-р Стефка Иванова Славеева
гл. ас. д-р Любомир Иванов Стойчев
гл. ас. д-р Огнян Николов Съботинов
гл. ас. д-р Георги Петков Янков
ас. Виктория Тодорова Атанасова
ас. Стефан Илиев Каратодоров
физ. Благовела Гаврилова Благоева
физ. Иван Кирилов Костадинов
физ. Калоян Николаев Златанов

Докторанти:
Данка Александрова Йорданова

Почетни членове:
акад. дфн. Никола Съботинов

url: http://mvl.issp.bas.bg