Физика на материалите и ниските температури

Научни области
Физика на материалите, нискo температурни явления,
магнетизъм, …

Ръководител:
Доц. Петър Рафаилов

Членове:
проф. дфн Николай Стойчев Тончев
проф. дфн Елена Кръстева Назърова
доц. д-р Емил Стефанов Влахов
доц. д-р Петър Константинов Свещаров
доц. д-р Димитър Захариев Димитров
доц. д-р Благой Спасов Благоев
гл. ас. Антон Любенов Захариев
гл. ас. Кръстьо Милчев Бучков
гл. ас. Лидия Кънчева Янкова
ас. Стефан Иванов Бояджиев
физ. Стефан Тодоров Петров
физ. Вихрен Трифонов Томов
изсл. Владимир Борисов Механджиев
лаб. Лидия Петрова Никова
тех. Милен Николаев Вълковски
тех. Орлин Борисов Михайлов

Докторанти:

url: http://mltp.issp.bas.bg