Течни кристали и биомолекулни слоеве

Научни области:
Термотропни и лиотропни течни кристали, механични свойства на липидни мембрани

Ръководител:
доц. д-р Виктория Виткова Виткова

Членове:
проф. дфн Изак Маир Бивас
доц. д-р Юлия Любомирова Генова
гл. ас. д-р Здравка Димитрова Славкова
инж. Деница Миткова Бранкова

Докторанти:
Деница Миткова Бранкова

Асоциирани членове:
доц. дфн Христо Хинов
доц. д-р Антония Желязкова

url: http://lfb.issp.bas.bg/~viki/