Академични длъжности

Обяви

Длъжност Срок Обява Направление Специалност
Асистент 22-08-2021 Обявление 4.1. "Физически науки" „Физика на кондензираната материя“


Текущи

Длъжност Обява Направление Специалност Кандидати
Професор ДВ бр.13 от 16.02.2021 г. 4.1 „Физически науки“ „Физика на кондензираната материя“ доц. д-р Димитър Захариев Димитров


Архив

2020г.  2019г.  2018г.  2017г.  2016г.  2015г.  2014г.  2013г.  2012г.