Научни степени

Текущи процедури

Образователна и научна степен “доктор”

докторант Лидия Тодорова Попова (Професионално направление: 4.1. „Физически науки”
Докторска програма: „Физика на кондензираната материя“)
Публична защита на 27.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ – БАН

Научна степен “доктор на науките”

Архив

Образователна и научна степен “доктор”

докторант Ивана Илиевска (Професионално направление: 4.1. „Физически науки”
Докторска програма: „Физика на кондензираната материя“)
Публична защита на 25.10.2018 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Деница Миткова Бранкова (направление: 4.3. „Биологически науки” специалност:„Биофизика”)
Публична защита на 16.05.2018 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Мария Димитрова Берова (направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 09.05.2018 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Максим Кирилов Сандулов (направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 25.04.2018 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Виктория Тодорова Атанасова (направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Физика на вълновите процеси”)

докторант Вихрен Трифонов Томов
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Физика на кондензираната материя”)

докторант Тодор Атанасов Хиков
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Структура, механични и термични сойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 05.07.2017 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Стефан Илиев Каратодоров
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 10.05.2017 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

гл. ас. Радостина Михайлова-Камбурова
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Физика на кондензираната материя”)
Публична защита на 09.12.2016 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Ганка Стоева Камишева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 20.05.2015 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Нина Кънчева Колева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „ Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 18.02.2015 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Георги Петков Янков
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „ Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 22.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Елка Иванова Караколева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 30.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Емил Божилов Манолов
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 14.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Цветан Емилов Иванов
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 16.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

докторант Харитюн Маркар Нарадикян
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 09.10.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

задочен докторант Петя Димитрова Папазова
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя”)
Публична защита на 24.07.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Карекин Дикран Есмерян
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 13.03.2014 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Стефка Иванова Славеева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защитата на 18.07.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Кръстьо Милчев Бучков
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 29.05.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Николай Петров Денев
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност : 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”)
Публична защитата на 24.04.2013 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Станимира Димитрова Терзиева
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 18.05.2012 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Димитър Николаев Петров
(направление: 4.1. „Физически науки”, специалност: 01.03.26 “Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”)
Публична защитата на 07.03.2012 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Докторант Василка Кунчева Стефлекова
(Направление: 4.1 „Физически науки”, специалност: 01.03.19 “физика на атомите и молекулите”)
Публична защитата на 15.02.2012 г. от 14.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

Научна степен “доктор на науките”

доц. д-р Емилия Валентинова Печева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: “Физика на кондензираната материя”)
Публична защита на 13.06.2018 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ – БАН

доц. д-р Елена Кръстева Назърова
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност: “Физика на кондензираната материя”)
Публична защита на 09.12.2016 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

доц. д-р Албена Паскалева Дончева
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:“Физика на кондензираната материя”)
Публична защита на 04.09.2015 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН

доц. д-р Илийчо Петков Илиев
(направление: 4.1. „Физически науки” специалност:„Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси”)
Публична защита на 19.05.2015 г. от 11.00 ч. в зала 300 на ИФТТ-БАН