ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО на АКАД. МИЛКО БОРИСОВ

ИНСТИТУТЪТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
и
СЪЮЗЪТ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ви канят
на

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. МИЛКО БОРИСОВ
18 октомври 2021 г. (понеделник)

 

13:00 ч. Откриване на сесията от Хассан Шамати, директор на ИФТТ
13:10 ч. Лозан Спасов, Академик Милко Борисов – основоположник на научните изследвания в областта на акустоелектрониката в България
13:30 ч. Иван Лалов, Делата на академик Милко Борисов
13:50 ч. Никола Съботинов, Ролята на академик Милко Борисов за трансформирането на научните идеи в успешни иновации с приложение в практиката
14:10 ч. Екатерина Радева, Тънки полимерни слоеве и композити, получени в тлеещ разряд – синтез, структура, свойства и приложение
14:30 ч. Иван Аврамов, Научно-приложни приноси на лаборатория „Акустоелектроника” към ИФТТ – БАН в областта на ПАВ технологиите от нейното създаване до днешни дни

 

Юбилейната научна сесия ще се проведе онлайн чрез платформата ZOOM

 

Резюмета