МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

От 28-ми февруари до 1-ии март 2023 г. във Велико Търново се проведе Международен семинар на тема „Нови материали и технологии“. Приветствие към участниците в научния форум с организатор Институтът по физика на твърдото тяло на БАН поднесоха областният управител инж. Георги Гугучков и заместник кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев.

Програмата на мултидисциплинарния научен семинар, в който участваха 45 изследователи от 6 страни, включваше 8 поканени и 8 устни доклада и 22 постера в тематични направления с важно значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност. Утвърдени специалисти, млади учени и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, представиха резултати и дискутираха основните проблеми в областите иновативни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Особен интерес сред участниците в международния научен форум предизвика лекциите за материали и механизми за невроморфно изчисление, за енергонезависими флаш памети, развитието на технологии за получаване и техники за анализи на нови материали в нано- и микроскалата и на въглеродни нанотръби, технологии за намаляване на въглеродните емисии и използване на възобновяеми енергийни източници и др.