Институтски семинар – 23 май 2019 г.

На 23 май (четвъртък) 2019 г. от 11:00 часа в зала 300 на Института по физика на твърдото тяло – БАН ще се състои семинар, на който

ще бъде връчена наградата, дарение от акад. Петров, по Конкурса за високи научни постижения през последните две години (2017-2018 г.), посветен на 150 години БАН

Носителят на наградата

доцент д-р Боян Торосов

ще изнесе доклад на тема:

Кохерентен контрол чрез композитни импулси

Поканват се всички интересуващи се.                                                                                                         от Ръководството на семинара