Бенифициенти по Национална програма за млади учени и постдокторанти 2

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет на Българската академия на науките обяви одобрените за финансиране млади учени и постдокторанти за първия етап на изпълнение на Програмата.

За Института по физика на твърдото тяло в модул „Млади учени“ ще бъдат финансирани следните изследователи:

– гл.ас. д-р Алберт Варонов
– гл.ас. д-р Мирослав Георгиев
– ас. Тодор Влахов
– гл.ас. д-р Вани Танкова
– д-р Елена Стоянова
– химик д-р Николета Георгиева
– гл.ас. д-р Данка Йорданова