Академик Никола Съботнов с награда „Питагор 2020“

На 24 май за 12-ти път Министерството на образованието и науката връчи наградите за съществен принос в областта на науката „Питагор“. Гости на церемонията, която се излъчваше по БНТ1, бяха госпожа Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, и господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Голямата награда „Питагор 2020“ за цялостен принос в развитието на науката получи академик Никола Съботинов, основател и ръководител на лабораторията „Лазери с метални пари“ в Института по физика на твърдото тяло. Академик Съботинов сподели, че приема тази награда като признание за неговите дългогодишни задълбочени изследвания в една силно конкур ентна област, каквато е лазерната физика и лазерните технологии, намерили приложение в световната и българска научна практика.