Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 2004
Променен: 24.03.2014


ДОБРЕ ДОШЛИ!

    Музеят при Института по физика на твърдото тяло проучва, събира съхранява и популяризира извори за историята на физическите науки в своите изложби, читалня и хранилища.

Правилник


      

    Изложбата, подредена в стая 210 на Централната сграда, показва артефакти, принадлежали на академик Георги Наджаков.

    Чрез предмети, звук и картина оживява дейността на академик Георги Наджаков във Физическия институт при Българската академия на науките и във Физико-математическия факултет на Софийския университет.

    В Музея се приемат, съхраняват и предоставят за проучване стари уреди, книги, документи, снимки и други материали, свързани с историята на физическите науки.

   

    Музеят е отворен за посещение ежедневно от понеделник до петък (8:30 – 16:30).

Входна такса
             Възрастни – 3,50 лв
             Ученици и студенти – 3,00 лв
             Деца – 1,50 лв.


Адрес:
МУЗЕЙ ПО ИСТОРИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София


Уредник: Ганка Камишева

Тел.: +359 2 979 58 31 сл. GSM: +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Web